Vissza a fõoldalra

Kutatási témáim 2011-2014

A honlapon bemutatott munka az Országos Meteorológiai Szolgálat és az ELTE Meteorológiai Tanszékének együttmûködésében, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 program keretében, valamint a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú szerzõdés keretein belül, "A földtudományok oktatásának megújítási lehetõségei az e-learning fejlesztések és lehetõségek tükrében" alpogramban került megvalósításra.

Készítették:

Köszönetnyilvánítás

Köszönet illeti az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársait: Bölöni Gergelyt, Horányi Andrást, Kullmann Lászlót, Mile Mátét, valamint Szépszó Gabriellát, amiért rendelkezésünkre bocsátották az ALADIN/CHAPEAU modellt és a gribeuse szoftvert, valamint tanácsaikkal támogatták munkánkat.

Köszönöm Tasnádi Péter és Weidinger Tamás tanár urak támogatását, illetve Salavec Péter – TDK-s és OFKD-s szerzõtársam – munkáját is.

Köszönöm témavezetõm, Gyöngyösi András Zénó sok segítségét, amelyet e munka során nyújtott és amellyel jelenleg is támogat.

Köszönöm Szabó Csongor php-val kapcsolatos segítségét, amellyel a honlap elkészítéséhez hozzájárult.

A diplomamunkámhoz szükséges futtatások az OMSz-ban telepített OpenIFS-el készülnek. Ezért köszönet illeti Szépszó Gabriellát, aki felajánlotta a lehetõséget, valamint Kullmann Lászlót, aki telepítette a modellt.